Informacje z dn. 22.02.2020

Informacje dla studentów semestru letniego 2019/2020:

 

 

              

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w SEMESTRZE LETNIM

 

 

Wykład z Podstaw Elektrotechniki  dla studentów I roku kierunku Informatyka Przemysłowa profil  praktyczny IP10pp (s1_IPpp II):  poniedziałek godz. 8:00 – 10:15 w sali 350:

Daty:  24.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03

Program wykładu, efekty kształcenia  i warunki zaliczenia przedmiotu zamieszczone są w karcie przedmiotu na stronie internetowej. Przedmiot kończy się egzaminem rocznym.

Wykład z przedmiotu Elektronika i Miernictwo dla studentów I roku kierunku Informatyka Przemysłowa profil  praktyczny IP10pp (s1_IPpp II):  poniedziałek godz. 10:30 – 12:45 w sali 350:

Daty:  24.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03

Program wykładu, efekty kształcenia  i warunki zaliczenia przedmiotu zamieszczone są w karcie przedmiotu na stronie internetowej.

Wykład z przedmiotu Electronics dla studentów III roku kierunku Informatyka Przemysłowa profil  praktyczny IP30pp (s1_IPpp VI), wtorek w godz. 10:00 – 12:15 sala 350.

Daty: 25.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03

Program wykładu, efekty kształcenia  i warunki zaliczenia przedmiotu zamieszczone są w karcie przedmiotu na stronie internetowej. Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Laboratorium z przedmiotu Electronics dla studentów III roku kierunku Informatyka Przemysłowa profil  praktyczny IP30pp zajęcia obowiązkowe prowadzone w sekcjach w Sali 035. Harmonogram odbywania zajęć wywieszony w gablotce przed laboratorium

Sekcja I (s1_IPpp VI/I):

Godzina odbywania zajęć: godz. 13:00 – 15:15.       Daty: wtorki 25.02, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03

Sekcja II (s1_IPpp VI/II):

Daty i godziny odbywania  zajęć: czwartek 12.03.  godz. 9:30 – 11:45, środa 18.03 godz. 11:15 – 13:30, piątek 20.03 godz. 9:30 – 11:45, środa 25.03 godz. 9:30 – 11:45, wtorek 31.03 godz. 15:15 – 17:30. 

Sekcja III (s1_IPpp VI/III):

Godzina odbywania zajęć: godz. 8:00 – 10:15.

Daty: wtorki 25.02, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03

Sekcja IV (s1_IPpp VI/IV):

Godzina odbywania zajęć: godz. 13:00 – 15:15.

Daty: wtorki 25.02, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03