WAŻNIEJSZE FUNKCJE PEŁNIONE W UCZELNI

1.      Profesor nadzwyczajny w  Politechnice Śląskiej od 1 grudnia 2004.do 31 grudnia 2017

2.       Profesor zwyczajny od 1 stycznia 2018 roku

3.      Członek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (1994-1996) i od 1 lipca 2003.

4.      Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z przemysłem i transferu technologii 1996-2002 r.

5.      Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych, Nowych Technologii i Restrukturyzacji Przemysłu 1994- 2009, (od 1 września 2003 kierownik Wydziałowego Centrum Studiów Podyplomowych)

6.      Kierownik dziesięciu edycji Amerykańsko - Polskich Studiów Podyplomowych dla dyrektorów zakładów przemysłowych na temat restrukturyzacji przemysłu 1994-2005 r..

7.      Kierownik dwóch edycji Europejskich Studiów Podyplomowych z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskiej 2002 - 2005 r.

8.      Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz Politechniki Śląskiej 1999 - 2003.

9.      Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Sekretarz Naukowy cyklu ośmiu konferencji "Badania Naukowe w Elektrotermii" 1985-2000.

10.    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX Konferencji "Research in Electrotechnology and Applied Informatics 2004 - 2005 "

11.    Kierownik Zakładu Elektrotermii 2007-2009

12.    Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego od 2016 roku

WAŻNIEJSZE FUNKCJE PEŁNIONE POZA UCZELNIĄ W KRAJU

1.      Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1998 r do marca 2006 roku oraz od marca 2014 roku

2.      Prezes Śląskiej Rady Federacji FSNT NOT w Katowicach od 23 listopada 2004 do listopada 2012 roku , członek Rady Krajowej NOT od 2 grudnia 2004.do grudnia 2012 roku

3.      Przewodniczący Rady Programowej "Śląskich Wiadomości Elektrycznych" od września1998 do września 2017

4.       Redaktor naczelny Śląskich Wiadomości Elektrycznych od września 2017 roku

5.      Członek Rady Programowej "Energetyki". od 2000 roku.

6.      Członek Rady Programowej Przeglądu Elektrotechnicznego 2007 - 2015

7.      Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1983 roku

8.      Członek Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SITPH (obecnie Polski Komitet Elektrotechnologii SEP) od 1992, .

9.      Dziekan Rady Prezesów SEP od września 2002 r do 24 czerwca 2006 roku

10.    Członek Sekcji Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk od stycznia 2004 do grudnia 2016 roku

11.    Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk od 2007 do grudnia 2016 roku

12.    Członek Sekcji Technologii i Materiałów Elektrotechnicznych  Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk od 2011

13.    Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki od 2007 roku

14.    Członek Komitetu Monitorującego przy Wojewodzie Śląskim od 11 stycznia 2005 do czerwca 2006

15.    Członek Komitetu Sterującego RIS Silesia przy Marszałku Województwa Śląskiego od października 2005 roku do 2012 roku

16.    prezes SEP od 24 czerwca 2006 roku

17.    profesor nadzwyczajny w Politechnice Warszawskiej od 1 października 2006 roku do 30 września 2009 roku  

18.    Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od 2015 roku

19.    Członek założyciel Fundacji Teatru Śląskiego w Katowicach od maja 2017 roku

 

WAŻNIEJSZE FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANIZACJACH ZAGRANICZNYCH

1.      Prezydent Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Elektryków EUREL roczna kadencja 2010-2011.

2.      Wiceprezydent  Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Elektryków EUREL roczna kadencja 2009-2010.

3.      Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE od 2005 roku, od grudnia 2017 członek Komitetu Dyrekcyjnego UIE

4.      Członek Grupy Roboczej EUREL WG6 "Edukacja i Kształcenie ustawiczne" (Education and Continuing Education) od 1999- 2006 roku

5.      Członek Grupy Roboczej UIE w Brukseli " Badania naukowe i Edukacja" (Working Group Research, Education and Dissemination of Knowledge) od stycznia 2004.

6.      członek Institute Steel and Iron of Japan (2006-2009)

7.      członek Executive Committee and General Assembly of the EUREL od 9 listopada 2006 roku do listopada 2016 roku