prof. dr hab. inż. Jerzy BARGLIK
profesor zwyczajny

 

Rozprawa doktorska - Badanie transportu ciekłego metalu w rynnie elektromagnetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ciekłego cynku i aluminium oraz ich stopów.
Promotor: prof. dr inż. Zbigniew LECH, z wyróżnieniem. 1982 r.

Rozprawa habilitacyjna - Nagrzewanie indukcyjne wsadów płaskich w polu poprzecznym. Symulacja komputerowa i weryfikacja doświadczalna. Kolokwium habilitacyjne 25.03. 2003 r. Zatwierdzenie pismem Centralnej Komisji z dnia 23.06.2003 r.

Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej -
1 grudnia 2004 roku-

Tytuł profesora nauk technicznych
2 grudnia 2016 roku-

Nominacja na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej

1       1 stycznia 2018 roku