prof. dr hab. inż. Jerzy BARGLIK

 

 

 

Bezpośrednio po zakończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1973 roku rozpocząłem prace naukową na uczelni w jej ośrodku katowickim na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Mieszkam w Katowicach, jestem żonaty i mam jednego syna. Z zamiłowania jestem turystą, uwielbiam wycieczki górskie po przepięknych szlakach beskidzkich. Lubię grać w brydża i próbuje czasami bawić sie w brydża sportowego.

Rozprawa doktorska - Badanie transportu ciekłego metalu w rynnie elektromagnetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ciekłego cynku i aluminium oraz ich stopów.
Promotor: prof. dr inż. Zbigniew LECH, z wyróżnieniem. 1982 r.

Rozprawa habilitacyjna - Nagrzewanie indukcyjne wsadów płaskich w polu poprzecznym. Symulacja komputerowa i weryfikacja doświadczalna. Kolokwium habilitacyjne 25.03. 2003 r. Zatwierdzenie pismem Centralnej Komisji z dnia 23.06.2003 r.

Nominacja na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej - 1.12.2004 r.

.: ważniejsze funkcje >>>
.: nagrody i wyróżnienia >>>