Pracownicy katedry

Kierownik katedry

prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof. zw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 • prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof. zw. PŚ
 • dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
 • dr inż. Marcin Blachnik
 • dr inż. Grzegorz Kopeć
 • dr inż. Joanna Lisok
 • dr inż. Łukasz Maliński
 • dr inż. Krystian Mączka
 • dr inż. Adrian Smagór
 • dr inż. Paweł Świtała
 • dr inż. Mariusz Wnęk
 • dr Katarzyna Gawryś
 • dr Adam Kachel

Doktoranci

 • mgr inż. Stanisław Chmist
 • mgr inż. Piotr Ciepliński
 • mgr inż. Anna Jama
 • mgr inż. Adam Kula
 • mgr inż. Błażej Nycz
 • mgr Paweł Chruściel

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni

 • mgr inż. Ryszard Koczyrkiewicz
 • inż. Aldona Fijałkowska

Partnerzy: