Katedra
Informatyki Przemysłowej

KONTAKT

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat katedry:

inż. Aldona Fijałkowska

Tel: (32) 603 4280, (32) 603 4172
Fax: (32) 603 4280
e-mail: RM4@polsl.pl

Historia
Katedra Informatyki Przemysłowej wywodzi się z Katedry Elektrotechnologii (utworzonej w 2000r.) kierowanej od początku przez prof. Czesława Sajdaka, następnie przez prof. Krzysztofa Kurka, następnie przez prof. Tadeusza Wieczorka. W 2009r. zastała ona przekształcona w Katedrę Zarządzania i Informatyki (kierowaną przez prof. T. Wieczorka), która z kolei w 2013r. została przekształcona w obecną Katedrę Informatyki Przemysłowej (kierowaną przez prof. T. Wieczorka). Obecnie Katedra Informatyki Przemysłowej liczy 17 pracowników, w tym 6 profesorów i 6 doktorantów. W zakresie dydaktycznym działalność Katedry skupia się na prowadzeniu kierunku Informatyka Przemysłowa. logo

Na studiach I stopnia prowadzone są studia o profilu praktycznym prowadzone są specjalności: Komputerowe Systemy Przemysłowe, Programowanie Komputerów.

Na studiach magisterskich o profilu ogólnoakademickim prowadzone są następujące specjalności: Inteligentne Systemy Przemysłowe, Programowanie Komputerów, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych.

Informatyka przemysłowa
wiecej niż informatyka

Czym się zajmujemy?
zdjecie sali labolatoryjnej
Pracownicy i studenci mają niepowtarzalną szansę angażować się w wiele projektów, dofinansowywanych z funduszy europejskich i krajowych.

Oprócz tego studenci, wybierając Katedrę Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, decydują się na posiadanie możliwości uczestniczenia w dodatkowych i bezpłatnych:
  • seminariach naukowo-technicznych
  • wizytach studyjnych firm informatycznych posiadających siedziby na Śląsku,
  • wszelakich szkoleniach przeprowadzanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
  • giełdach pracowniczych przeprowadzanych na terenie wydziału, uczelni oraz Górnośląsko-Zagłębiowskej Metropolii (GZM)
  • programie Corporate Readiness Certificate (CRC), który pozwala zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, a także poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
zdjecie sali labolatoryjnej
Celem Katedry jest wykształcenie większej liczby specjalistów, bardzo niezbędnych w związku z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

Katedra współpracuje z wieloma międzynarodowymi firmami, które stawiają na młodych i wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie pracowników.
PRACOWNICY
Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof PŚ
dr hab. inż. Sławomir Golak, prof PŚ
dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof PŚ
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof PŚ
dr inż. Marcin Blachnik
dr Katarzyna Gawryś
dr inż. Grzegorz Kopeć
dr Adam Kachel
dr inż. Joanna Lisok
dr inż. Łukasz Maliński
dr inż. Adrian Smagór
dr inż. Mariusz Wnęk

grafika
Kierownik katedry

prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Doktoranci

mgr inż. Stanisław Chmist
mgr Paweł Chruściel
mgr inż. Piotr Ciepliński
mgr inż. Anna Jama
mgr inż. Adam Kula
mgr inż. Błażej Nycz
mgr Marta Zagórska

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni

inż. Aldona Fijałkowska
mgr inż. Ryszard Koczyrkiewicz
dr inż. Tomasz Stenzel