Katedra
Informatyki Przemysłowej

Opis kierunku

sala, praca z SolidWorks
Kierunek Informatyka przemysłowa realizowany jest na Politechnice Śląskiej w Katowicach i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie programowania komputerów, projektowania oraz obsługi przemysłowych systemów informatycznych. Są to ciekawe studia informatyczne, gdyż wyspecjalizują Cię w zakresie przemysłowych rozwiązań w dziedzinie IT. Wartością dodana do kierunku: Informatyka Przemysłowa są przedstawiciele branży IT, którzy stanowią radę programową kierunku i organizują staże i praktyki dla studentów tego kierunku.

Czym różni się Informatyka przemysłowa od tzw. „standardowej informatyki”?
Przede wszystkim są to studia, praktyczne, podczas których nacisk kładziony jest na programowanie oraz rozwój systemów informatyki i automatyki przemysłowej. Podczas zajęć w których realizacji uczestniczą przedstawiciele czołowych firm IT na Śląsku, dodatkowo nauczysz się rozwiązywać problemy z zakresu: inżynierii oprogramowania, metod sztucznej inteligencji, programowania i eksploatować przemysłowe systemy informatyczne. Przykładem może być projektowanie programów sztucznej inteligencji, systemów baz danych czy systemów multimedialnych. Jedno jest pewne – w ramach studiów Informatyka przemysłowa zdobędziesz doświadczenie zawodowe i nie będziesz się nudzić!
Jeżeli podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej uznasz, że szukasz interesujących studiów informatycznych, po ukończeniu których chciałbyś się rozwijać, a do tego dobrze być wynagradzany za swoja pracę, to na pewno powinieneś studiować Informatykę Przemysłową - profil praktyczny na Politechnice Śląskiej w Katowicach.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania systemów informatyki i automatyki przemysłowej, zasad budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer oraz języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
zdjęcie sali
zdjęcie sali
zdjęcie sali
Czego uczymy na Informatyce Przemysłowej?
 • Bezpieczeństwa systemów komputerowych (z elementami informatyki śledczej)
 • Programowania w językach wysokiego poziomu
 • Tworzenia systemów widzenia maszynowego
 • Zarządzania przemysłowymi sieciami komputerowymi
 • Administracji systemów komputerowych
 • Programowania sterowników oraz robotów przemysłowych
 • Projektowania komputerowego
 • Komputerowej symulacji procesów technologicznych
Absolwent kierunku informatyka przemysłowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • programista w dużych firmach komputerowych,
 • specjalista w zakresie obsługi przemysłowych systemów informatycznych,
 • manager projektów IT,
 • analityk bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • specjalista do spraw produkcji,
 • administrator systemów komputerowych,
 • inżynier ds. obsługi procesów oraz sterowników PLC, robotów, czy sieci komputerowych

Informatyka przemysłowa
wiecej niż informatyka

Informatyka przemysłowa (profil praktyczny) - sylwetka absolwenta studiów I stopnia (inż.)

Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych.
Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją.

Głównym celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej,
jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.

Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle.
Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenia nieformalnego, a także do studiów II stopnia i kształcenia w szkole doktorskiej.

zdjęcie dromu

Informatyka przemysłowa
(profil praktyczny):

stacjonarne I stopnia
termin naboru: rekrutacja letnia
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier
specjalności:
• komputerowe systemy przemysłowe
• programowanie komputerów

Informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) - sylwetka absolwenta studiów II stopnia (mgr)

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i programowania komputerów. Znają zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, informatyki śledczej, wizyjnych systemów cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w systemach chmurowych.
Potrafią obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym bezpieczne systemy specjalistyczne, stosowane w bankach, przemyśle, transporcie i komunikacji, wojskowości i policji.
Znają tajniki projektowania bezpiecznych technologii i narzędzi informacyjnych, a także metodykę badawczą oraz możliwości wykorzystywania współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych w technologiach przemysłowych.

Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w bankach, w przemyśle, a także w innych organizacjach wykorzystujących infrastrukturę informatyczną.
Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej.

Informatyka przemysłowa
(profil ogólnoakademicki):

stacjonarne II stopnia
termin naboru: rekrutacja letnia
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier
specjalności:
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• inteligentne systemy przemysłowe
• programowanie komputerów

zdjęcie sali labolatoryjnej