Oferowane kierunki studiów

Informatyka przemysłowa studia - kierunek studiów z przyszłością

Kierunek Informatyka przemysłowa realizowany jest na Politechnice Śląskiej w Katowicach i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie programowania komputerów, projektowania oraz obsługi przemysłowych systemów informatycznych. Są to ciekawe studia informatyczne, gdyż wyspecjalizują Cię w zakresie przemysłowych rozwiązań w dziedzinie IT. Wartością dodana do kierunku: Informatyka Przemysłowa są przedstawiciele branży IT, którzy stanowią radę programową kierunku i organizują staże i praktyki dla studentów tego kierunku.
Czym różni się Informatyka przemysłowa od tzw. „standardowej informatyki”? Przede wszystkim są to studia, praktyczne, podczas których nacisk kładziony jest na programowanie i rozwój systemów informatyki i automatyki przemysłowej. Podczas zajęć w których realizacji uczestniczą przedstawiciele czołowych firm IT na Śląsku, dodatkowo nauczysz się rozwiązywać problemy z zakresu: inżynierii oprogramowania, metod sztucznej inteligencji, programowania i eksploatować przemysłowe systemy informatyczne. Przykładem może być projektowanie programów sztucznej inteligencji, systemów baz danych czy systemów multimedialnych. Jedno jest pewne – w ramach studiów Informatyka przemysłowa zdobędziesz doświadczenie zawodowe i nie będziesz się nudzić !
Jeżeli podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej uznasz, że szukasz interesujących studiów informatycznych, po ukończeniu których chciałbyś się rozwijać, a do tego dobrze być wynagradzany za swoja pracę, to na pewno powinieneś studiować Informatykę Przemysłową- profil praktyczny na Politechnice Śląskiej w Katowicach.
Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu kierunku Informatyka przemysłowa? Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł podjąć pracę jako: programista, administrator systemów komputerowych oraz inżynier ds. obsługi procesów oraz sterowników PLC, robotów, czy sieci komputerowych.
Czego uczymy na Informatyce Przemysłowej ?
 • Bezpieczeństwa systemów komputerowych (z elementami informatyki śledczej)
 • Programowania w językach wysokiego poziomu
 • Tworzenia systemów widzenia maszynowego
 • Zarządzania przemysłowymi sieciami komputerowymi
 • Administracji systemów komputerowych
 • Programowania sterowników oraz robotów przemysłowych
 • Projektowania komputerowego
 • Komputerowej symulacji procesów technologicznych
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania systemów informatyki i automatyki przemysłowej,
 • zasad budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych,
 • sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Gdzie będziesz pracował po kierunku informatyka przemysłowa - absolwent kierunku informatyka przemysłowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • programista w dużych firmach komputerowych,
 • specjalista w zakresie obsługi przemysłowych systemów informatycznych,
 • manager projektów IT,
 • analityk bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • specjalista do spraw produkcji.
Jakie przedmioty korzystnie zdawać na maturze?
Żeby dostać się na informatykę przemysłową, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka i astronomia, język obcy.

Partnerzy: