Rekrutacja na Nasze kierunki

Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, robotyką, mechatroniką, elektroniką i telekomunikacją. Głównym celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej, jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.
Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenie nieformalnego, a także do studiów II i III stopnia.
Dostępne specjalności:
  • komputerowe systemy przemysłowe
  • programowanie komputerów
Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu komputerowej nauki o materiałach, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, jak również przemysłowych technologii wytwarzania. Potrafią obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym specjalistyczne, stosowane w przemyśle. Znają tajniki komputerowego projektowania różnych technologii i wyrobów, a także metodykę badawczą oraz możliwości wykorzystania współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, sterowników przemysłowych i baz danych w technologiach przemysłowych.
Absolwenci informatyki przemysłowej znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle oraz w innych organizacjach, wykorzystujących infrastrukturę informatyczną. Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej.
Dostępne specjalności:
  • programowanie komputerów
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • inteligentne systemy przemysłowe
Rekrutacja:
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. 32 603 44 88, 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Partnerzy: