Katedra
Informatyki Przemysłowej
Studenckie Koło Naukowe GetIT

Programowanie to nie tylko pisanie kodu w jednym z wielu różnych języków, to również proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych. Nie ma znaczenia czy już dobrze programujesz w C++, PHP, Python, Arduino, a może dopiero chcesz się czegoś konkretnego nauczyć? Ważne, że masz chęci, ambicje i chcesz zdobywać wiedze i doświadczenie. Przyjdź - wykorzystaj swoją szansę, opowiedz o swoich zainteresowaniach, a wspólnie stworzymy interesujący projekt.

Celem Koła jest min. rozwijanie umiejętności programistycznych i inżynierskiego podejścia do rozwiązywania zadań. Ponieważ w pracy zawodowej prócz specjalistycznej wiedzy, wymagana jest wyobraźnia, spotkania Koła GetIT to czas, kiedy dzielimy się tym, co nas naprawdę fascynuje i z czym chcemy związać swoją karierę zawodową.

Opiekunem koła oraz opiekunem sekcji robotyki jest
dr inż. Joanna Lisok

Opiekunami sekcji programistycznej koła są:
dr inż. Łukasz Maliński, dr Adam Kachel

wizualizacja gry PentaGo!
zdjecie kodu
Celem głównym naszej działalności jest umożliwienie ambitnym studentom rozwijania swoich zainteresowań. Warto z nami współpracować, a ponieważ zajmujemy się bardzo wieloma gałęziami informatyki, każdy znajdzie coś dla Siebie. Spotkasz wśród nas zarówno osoby zafascynowane metodykami wytwarzania oprogramowania i algorytmiką, a także nowoczesnymi technologiami webowymi oraz osoby zajmujące się robotyką. Mocno wierzymy, że poprzez wspólną naukę, spotkania, warsztaty, wykłady i prowadzone projekty uda nam się zbudować nietuzinkową społeczność reprezentująca Informatykę Przemysłowa na Śląsku.

Można do nas dołączyć poprzez kontakt z opiekunem koła lub pośrednio poprzez kontakt z aktualnym członkiem koła. Zapisz się, przyjdź i daj się zaprogramować na szeroko rozumiane programowanie w przynajmniej jednej z sekcji Koła GetIT!

Informatyka przemysłowa
wiecej niż informatyka

Prace badawcze

Działalność badawcza Katedry koncentruje się w dwóch obszarach: zastosowaniu metod sztucznej inteligencji w szczególności w informatycznych systemach przemysłowych oraz zastosowaniu pola elektromagnetycznego w nagrzewaniu i topieniu indukcyjnym metali i w magnetohydrodynamice metalurgicznej. Katedra specjalizuje się w budowie tzw. Inteligentnych Systemów Ekspertowych, tj. systemów informatycznych z wbudowanymi modułami sztucznej inteligencji. Systemy te mogą działać jako: wspomagające decyzje, doradcze, sterujące procesem technologicznym, monitorujące, kontroli jakości lub nadzorujące pracę urządzenia czy przebieg procesu. W tym zakresie zbudowano m.in.: Inteligentny System Ekspertowy do sterowania procesem wytwarzania stali w warunkach FERROSTAL ŁABĘDY, opracowano System Ekspertowy do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce, opracowano System Kontroli Jakości na linii montażu samochodów, Fiat Auto Poland, opracowano system oceny niezawodności i przewidywania awarii falownika średniego napięcia, opracowano System Ciągłej Predykcji temperatury stali i zawartości węgla w kąpieli stalowej w piecu łukowym oraz System Klasyfikacji Złomu przeznaczonego do roztapiania w piecu łukowym z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu.

element z sali laboratoryjnej
odlew logo Politechniki Śląskiej
W zakresie badań nad nowymi technologiami opracowano: technologię i metodykę wspomagania komputerowego hartowania indukcyjnego konturowego elementów stalowych o złożonych kształtach, technologię hartowania od wewnątrz rur do transportu pneumatycznego i hydraulicznego z wykorzystaniem nagrzewania gazowego i indukcyjnego, nowy typ konstrukcji nagrzewnic indukcyjnych skrośnych stosowanych w procesach przeróbki plastycznej metali, technologię kalibrowania od zewnątrz końców rur wiertniczych i przewodowych z zastosowaniem nagrzewania indukcyjnego średniej częstotliwości, stanowisko do hartowania trzpieni pielgrzymowych i kalibrowania końców rur na gorąco. Obecnie działalność badawcza Katedry koncentruje się na zastosowaniach przemysłowych metod skaningu 3D oraz opracowaniu nowej konstrukcji urządzenia do ujawniania śladów linii papilarnych.