Katedra Informatyki Przemyslowej Politechniki ¦l±skiej.

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek
email: tadeusz.wieczorekpolsl.pl

Adres:
Katedra Zarz±dzania i Informatyki (RM4)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika ¦l±ska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice, Polska

Sekretariat:Aldona Fijałkowska
email:aldona.fijalkowskapolsl.pl

Telefony:
(+48) 32 603 42 80
(+48) 032 603 4172

Fax:
(+48) 032 603 42 80